[Announcement] Awesome!!! This blog has officially moved to a new, fresh and waaaaaaaay cooler-looking website ;) Got questions? Email me.

March 21, 2008

Sedikit Santapan Rohani

Sempena Maulidur Rasul Semalam...

Ingin ana selitkan sedikit santapan rohani untuk semua....

Terima kasih kerana sudi membaca and melawat blog nih...

Tajuk hangat : COUPLE

Dipetik daripada : Din paiman (yang dia pun petik dari Hamba Allah - Terima kasih Hamba Allah kerana menulis artikel ini)

Tujuan: Sebagai peringatan dan tazkirah

(Firman Allah :"Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat dan berguna kepada orang-orang mukmin")

BERCOUPLE???

Setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benak kita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara. Saling mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya kebiasaannya walaupun tidak semestinya memasuki sebuah biduk pernikahan. Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrah setiap anak Adam? Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelum pernikahan? CINTA, fitrah setiap manusia.MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan membawa fitrah (instinct) untuk mencintai lawan jenisnya.


Sebagaimana FirmanNya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kudapilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (syurga)" (Ali Imran: 14).

Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Tiadalah aku tinggalkan setelahku selain fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita." (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya. Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah" (Hadis Riwayat Muslim, NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)

ALLAH berfirman: "Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik" (Ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batasannya. Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, juga bagaimana batasan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengan syariat.
ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM

1. Menundukkan pandangan.

ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firmanNya:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya" (an-Nuur: 30).

Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman,

ALLAH berfirman: "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya (an-Nuur: 31).

2. Menutup aurat.

ALLAH berfirman: "Dan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya"

(An-Nuur:31).

Juga Firman-NYA: "Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang (an-Nuur: 59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis.

Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita".

3. Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita.

Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas.

Sebagaimana firmanNya: "Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab." (al-Ahzaab:53)

4. Tidak berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan.

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya" (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim).

Dari Jabir bin Samurah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya." (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih).

5.Tidak melunakkan ucapan (percakapan).

Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya.

Firman ALLAH SWT: "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataanyang baik." (al-Ahzaab: 32)

Berkata Imam Ibnu Kathir: Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu,dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya (Tafsir Ibnu Kathir 3/350).

6.Tidak menyentuh kaum berlawanan jenis.

Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata: "Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginya" (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir).

Berkata Syaikh al-Albani Rahimahullah: Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya (Ash-Shohihah 1/448).

Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting seperti membaiat dan lain-lainnya. Dari Aishah berkata: "Demi ALLAH, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat"(Hadis Riwayat Bukhari).

Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki dan wanita untuk selain mahram, yang mana apabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya ALLAH menetapkan untuk anak Adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan-angan, lalu farji/kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan semuanya"(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim & Abu Daud).

Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati kepada perbuatan zina. Sebagaimana FirmanNya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk" (al-Isra: 32).

Hukum Bercouple SETELAH memerhatikan ayat Quran dan hadis tadi, maka tidak diragukan lagi bahawa bercouple itu haram, kerana beberapa sebab berikut:
1. Orang yang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannya terhadap kekasihnya.

2. Orang yang bercouple tidak akan boleh menjaga hijab.

3. Orang yang bercouple biasanya sering berdua-duaan dengan pasangan kekasihnya, baik di dalam rumah atau di luarrumah.

4. Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.

5. Bercouple boleh membawa kepada persentuhan antara lelaki dan wanita, meskipun itu hanya berjabat tangan.

6. Orang yang bercouple, boleh dipastikan selalu membayangkan orang yang dicintainya.

Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satu hal saja cukup untuk mengharamkannya, lalu apatah lagi kesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?

Fatwa Ulama Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, apabila ditanya tentang hubungan cinta sebelum nikah.

Jawab beliau: Jika hubungan itu sebelum nikah, baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya adalah haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senang dengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atau berdua-duaan.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki bedua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada bersama-sama mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya.

Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin ditanya: Jika ada seseorang lelaki yang berkoresponden dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram?

Jawab beliau: Perbuatan itu tidak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat di antara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang mana koresponden semacam itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hati seseorang untuk mencintai penzinaan yang akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya untuk menghindari surat-menyurat, pembicaraan melalui telefon serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatan diri kita.

Syaikh Jibrin juga ditanya: Apa hukumnya kalau ada seorang pemuda yang belum menikah menelefon gadis yang juga belum menikah?

Jawab beliau: Tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahram) dengan pembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat, seperti rayuan, atau mendayukan suara (baik melalui telefon atau lainnya).

Sebagaimana firman ALLAH SWT: "Dan janganlah kalian melembutkan suara, sehingga berkeinginan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya" (al-Ahzaab: 32).

Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah keperluan, maka hal itu tidak mengapa apabila selamat daripada fitnah, akan tetapi hanya sekadar keperluan.

----------------------------------------------------------------------------------------

Keharaman bercouple sebenarnya lebih jelas dari matahari di siang hari.

Namun begitu masih ada yang berusaha menolaknya walaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya:

Tidak boleh dikatakan semua cara bercouple itu haram, kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikut landasan Islam, tanpa melanggar syariat.

Jawabnya: Istilah bercouple berlandaskan Islam itu cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya. Anggap sajalah mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat. Tetapi tetap tidak akan boleh menghindari dari saling memandang, atau saling membayangkan kekasihnya dari masa ke semasa. Yang mana hal itu jelas haram berdasarkan dalil yang kukuh.

Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan, perlu untuk mengenal terlebih dahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karaktor/sifat, yang mana hal itu tidak akan boleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum menikah akan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi setelah menikah.

Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan karaktor calon isteri mahupun suami merupakan satu hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan ini tidak boleh digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang telah sedia haramnya -(matlamat tidak menghalalkan cara).Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha bertanyakan segala yang baik dengan menutupi kekurangannya di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatan kekasihnya, sehingga akan melihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda: Cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli.

Fenomena Couple (Penutup)
Dalam situasi terkini, fenomena pergaulan bebas dan pengabaian terhadap nilai-nilai murni Islam berlaku pada tahap yang amat membimbangkan. Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi menitik beratkan nilai-nilai dan adab-adab sopan yang dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan Sunnah RasulNya. Mereka bukan setakat mengabaikannya dan menganggap perkara itu tidak penting, bahkan mereka menganggapkannya sebagai satu perkara yang menyusahkan aktiviti mereka yang menurutkan nafsu dan perasaan semata-mata itu.

Nauzubillah, Marilah kita sama-sama menjauhi perkara yang seumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telah dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan katakanlah salah kepada yang batil. Janganlah berhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnya di sisi ALLAH.

Sedarlah sahabat-sahabat sekalian, selaku seorang muslim tanggungjawab kita melebihi masa yang ada. Gunakanlah kesempatan yg ada dengan amal islami agar hidup kita lebih diberkati. Tidak percayakah kalian pada ayat ALLAH yg mengatakan “Perempuan baik untuk lelaki yg baik”? dan sebaliknya. Tidak ada sedikit kerugian langsung jika kita mempercayai janji ALLAH. Perbaikilah diri kita agar menjadi seorang muslim yang baik bentuklah kekuatan dalam diri kita semua.

from me:

Semoga semua mendapat pedoman daripada artikel di atas.

Ribuan terima kasih dan tahniah jika anda berjaya teguhkan hati membaca sampai ke penghujung artikel ini. Artikel ini bukan sahaja untuk rakan-rakan semua tetapi lebih penting untuk diri saya yang selalu melakukan kesalahan dan kesilapan. Marilah kita saling mengingati dan ingatlah....

Cinta kan bunga, bunga kan layu...
Cinta kan manusia, manusia kan pergi...
Maka,
Cintailah cinta yang hakiki..iaitu cinta kepada ALLAH S.W.T dan RASULNYA.

13 comments:

ibnu bakr' said...

barang datang otak ke barang "copy-paste"...kui3

Ammar bin Ahmad Faris said...

lah..kan aku tulis..dipetik..hehehe..asyik bertukar jer ko punyer URL nih...
lps nih tukar lagi ker...
hmm barang ori ..ke barang tukar2???

ibnu bakr' said...

barang panas...

larii...!!!

Ammar bin Ahmad Faris said...

hehehe...barang panas???
lah ur blog lah...panas sgt..asyik tukar2 url..hehehe..ko x mane ym ker???

ibnu bakr' said...

rilek la mar..kali ni tak tuka nye..komfem!

Ammar bin Ahmad Faris said...

kay, we'll wait and see..

fathiyyah said...

lor,mula2 tertanya jugak,"ramainyeh org bg komen!" rupa2nya kamu berdua berdialog dlm ni yaa..
ammar,aku blom baca lagi entry ni..aku nk bukak kat gong chan bile balik nnt..hehehe,baru dpt hayati n komen manyak2..hehehe
menarik isu ni..

apple said...

Assalamualaikum...

Topic ni mmg semua org sedia maklum, tp berapa drpd semua tu yg cuba amalkan?

Good effort + job...

Ilmu tnpa amal spt pohon tnpa buah.

Ammar bin Ahmad Faris said...

to apple,
waalaikumussalam...

tu lah..ramai sedia maklum... usaha dan keazaman tuk berubah tu kena ader..kadang2 kiter hanyut..so marilah sama2 kiter ingat mengingat antara satu sama lain...

thanks for the comment...

anamunawwarah said...

salam..sdr ammar sye pun copy paste awaknye entri ni.kre halal ye even kte xpnah knal.hee~~
menarik blog.byk info..keep writing=) insyaALLAH len kali sy ziarah ag..

Ammar bin Ahmad Faris said...

salam...

no hal... hadis nabi: "sampaikan dariku walau sepotong ayat"...

saya pun petik and edit dari kawan saya(dgn izinnyer)...so, lagi bagus sebenarnye jikalau berbuat demikian...agar kurang gejala couple nih..and agar umat islam beramal berlandaskan syariah islam yg sebenar...

saya mengingatkan diri saya yg hina ini juga..

TQ` ...RAJIN2 LAH MELAWAT!!! INSYAALLAH SAYA AKAN LAWAT YOUR BLOG!!!

tiArA EmiLY said...

alhamdulillah..
akhirnya
aku sedar jua
semoga Allah kuatkan hati aku
terus tabah menempuh apa jua pasnh
semoga keputusan aku
mendapat keberkatan dari-Nya
dan pengorbanan hari ini
untuk kebahagiaan kelak~


p/s: thanx..gelombang pertama ini lama2 meyakinkan hati supaya hati hanya yakin dengan ALLAH SWT..doakan aku!

Ammar bin Ahmad Faris said...

To Farah PPOU,

alhamdulillah...

"lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik dan begitu juga sebaliknya"

Semoga ALLAH menguatkan keimanan kita semua... dan menetapkan kita untuk berterusan (istiqamah) di atas jalan yang lurus (mustaqim)....

Ku mengingatkan diriku yang hina ini juga...

InsyaALLAH segala yg baik yang kita lakukan walau sekecil zarah akan di balas dgn ganjaran yang baik di akhirat kelak..

SALAM...